อีเมลล์สำหรับติดต่อ

สามารถติดต่อผ่านอีเมลล์ด้านต่างๆ ดังนี้

หากคุณต้องการมีข้อความ หรือ ข้อมูลใหม
 
เว็บมาสเตอร์จะติดต่อก
หากทางเว็บมีการพัฒนาข้อมูลใหม
 
ที่หัวข้อเรื่อง คุณต้องเขียน F, หรือ D หรือ T,
ถ้าคุณพูดภาษานั้น ๆ
 
 
เอกสารจะถูกส่งไปยังหัวข้อด้านภาษาน
 
หากคุณตรวจสอบ พบว่า ข้อมูลในเว็บไซด์ไม่ถูก
 
ทางเว็บจะทำการตรวจสอบความถูกต้องอี
กครั้งกับผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง

ภาศาไทย français Not for all files